Hjem - Lions Struer

Menu

Ansøgning om donation

Lions Club Struer yder støtte til humanitært og alment velgørende formål, primært i lokalområdet.
Der er mulighed for at foreninger og enkeltpersoner kan søge om donationer til velgørende formål, når der foreligger en velbegrundet ansøgning.
Ved bedømmelse af støttebehovet lægges der vægt på, at der er tale om et formål, som kun i meget begrænset omfang er berettiget til støtte fra stat og kommune.

Målgrupper for klubbens donationer:
    • Organisationer, foreninger, grupper eller enkeltpersoner, som gennem deres løbende arbejde udfører humaitært, folkeligt eller socialt arbejde til fordel for en større gruppe mennesker.

Ansøgningsfrister:
Lions Club Struer behandler ansøgninger 2 gange om året. Ansøgninger bedes fremsendt før den 1/4 eller 1/10.

Sådan søges om donation:

Kopier nedenstående til mail eller fil - udfyld og send til struer ved lions prik dk

    • Ansøgers navn, forening eller organisation:
    • Ansøgers kontaktinformationer (Navn, mailadresse og mobilnummer):
    • Bankkonto til evt. overførsel:
    • Formål og beskrivelse af projektet:
    • Begrundelse for at Lions Club Struer skal støtte projektet:
    • Beløb og budget for projektet (evt. som vedhæftet fil):
    • Anvendelse og tidsramme for projektet:
    • Er der ansøgt hos andre - hvis ja, hos hvem:
    • Øvrige bemærkninger:

Donationen kan kun anvendes til det ansøgte formål og udbetales, når dokumentation foreligger, eller efter aftale.

 


 

Følg Lions